Zamów katalog

Zamów katalog

Obecnie nie mamy wydrukowanego katalogo z ofertą na rok 2022. Prosimy o przeglądanie lub wydruk stron dostępnych w PDF.

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Wpisz poprawny adres e-mail

Wpisz poprawny numer telefonu

Pole wymagane

Pole wymagane

Wpisz poprawny kod pocztowy

Pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży IwTravel, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 4.
  • Inspektor Ochrony Danych - Iwona Machera (im@iwtravel.com.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - działania marketingowe.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi.

Pole wymagane