Dla klienta

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży IwTravel, 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 15.
 • Inspektor Ochrony Danych - Iwona Machera (im@iwtravel.com.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - działania marketingowe.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi.

Ubezpieczenia

Nasi klienci wyjeżdżający za granicę ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w zakresie:

 • kosztów leczenia w tym assistance i koszty ratownictwa - na kwotę 20 000 €
 • następstw nieszczęśliwych wypadków - na kwotę 15 000 PLN
 • bagaż podróżny - na kwotę 1 000 PLN

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże - do pobrania w formacie PDF tutaj

 

Nasi klienci wyjeżdżający na wczasy i wycieczki w Polsce ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w zakresie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków - na kwotę 5 000 PLN

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże - do pobrania w formacie PDF tutaj

 

Polecamy naszym klientom wykupienie ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej (koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej).

Ubezpieczenie można wykupić w chwili rezerwacji imprezy - dodatkowa opłata 3,96 % wartości imprezy.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA KIT - do pobrania w formacie PDF tutaj