Dla klienta

Ubezpieczenia

Nasi klienci wyjeżdżający za granicę ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a w zakresie:

  • kosztów leczenia w tym assistance i koszty ratownictwa - na kwotę 10 000 €
  • następstw nieszczęśliwych wypadków - na kwotę 15 000 PLN
  • bagaż podróżny - na kwotę 800 PLN

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże - do pobrania w formacie PDF tutaj

Polecamy naszym klientom wykupienie ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej (koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej).

Ubezpieczenie można wykupić w chwili rezerwacji imprezy - dodatkowa opłata 3% wartości imprezy.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA KIT - do pobrania w formacie PDF tutaj

W naszym biurze oferujemy również wykup indywidualnego ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne z firm:

 

Te oraz inne opcje ubezpieczeń turystycznych dostępne są w naszym biurze sprzedaży.

INSTRUKCJE DOT. POSTĘPOWANIA W RAZIE SZKODY DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W SIGNAL IDUNA W TRAKCIE WYJAZDÓW Z B. P. IWTRAVEL: TUTAJ 

Vademecum

Paszporty dla dzieci

26 czerwca br. tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada "jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży.

Dodatkowe informacje - TUTAJ 

Ubezpieczenie za granicą - karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25 pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3 na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

  • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
  • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.


Dodatkowe informacje - TUTAJ

Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

Dodatkowe informacje - TUTAJ

Informacje dla osób planujących podróż za granicę dostępne są na stronie MSZ RP - kliknij TUTAJ