Nawiązanie współpracy

Nawiązanie współpracy

W celu nawiązania współpracy, tj. podpisania Umowy Agencyjnej, prosimy dostarczyć do naszego biura (osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną) następujące dokumenty:

Prosimy o dołączenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych Państwa biura.

Jeżeli zależy Państwu na bardzo szybkim uzyskaniu dostępu do naszych ofert, prosimy mailem przesłać skany jednego egzemplarza dokumentów na adres at@iwtravel.com.pl. Po otrzymaniu skanów odblokujemy Państwu sprzedaż. Przesłanie skanów nie zwalnia Agenta z przesłania oryginałów dokumentów!